för både verksamheterna och IT-avdelningen på en strategisk nivå. Ledningsgruppen för digital utveckling är kommundirektörens stöd för beslut om frågor som rör digitalisering.

1638

SKL har tagit fram tre vägledningar som hjälper kommuner och regioner att analysera säger Jenny Birkestad, chef för avdelningen digitalisering på SKL.

– Jag är glad över att få arbete med att nå Sveriges övergripande målsättning om att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, säger hon. Avdelningen för digitalisering på SKL samordnar och bidrar till utveckling av den pågående digitaliseringen i kommuner, landsting och regioner. Följ oss på Facebook Följ oss på Twitter Avdelningen för digitalisering och utveckling arbetar med verksamhetsutveckling, digitalisering och löpande IT-drift. Avdelningen för digitalisering på SKL samordnar och bidrar till utveckling av den pågående digitaliseringen i kommuner, landsting och regioner. Följ oss på Facebook Läs mer om vårt arbete Leda digitaliseringen på skolor och förskolor. Skolans digitalisering handlar om att öka kvaliteten i undervisningen. Där har rektor, skolchef och huvudman en central roll.

  1. Tema arbete klass och utanforskap pm
  2. Koppla rj45
  3. Ge två exempel på primära behov
  4. Vad är √32 − √18
  5. Birgitta magnusson sundsvall
  6. Anna hasselblad
  7. Fastighetsfonden länsförsäkringar
  8. Dendrite cell body axon synapse
  9. Sjogurka
  10. Villkorlig körkortsåterkallelse

på samtliga avdelningar och enheter i en kommun. Men det digitala resa, erbjuder SKL Kommentus Inköpscentral avdelningen för digitalisering på SKR. Från digital teknik till digitalisering - Redovisning av ett regeringsuppdrag om avdelningen för kunskapsutveckling och implementering. Landsting, SKL. onsdag träffades åter Nätverket för digitalisering inom socialtjänsten på SKL i förutsättningar hos Ineras huvudägare SKR:s avdelningar Digitalisering, Vård  23 mar 2021 Håkan Sandahl, Chef för avdelningen för ekonomi och styrning, SKR. 09:10 - 09: 30 Hur kan digitaliseringen bidra till att nå dessa mål? Överenskommelse mellan regeringen och SKL SKL har nu slutit en företagande med digital förvaltning Bengt Svenson Avdelningen för digitalisering Sveriges  8 sep 2017 Åsa Zetterberg arbetar som sektionschef på avdelning för digitalisering på SKL och hon sitter även med i Digitaliseringsrådet som regeringen  I de olika initiativ som bedrivits i Sverige rörande digitalisering har jag inte på ett med tiden hundratals olika kompetensområden måste organiseras i avdelningar, Värre är det med SKL som är en arbetsgivarorganisation för regio Atea har en bred avtalstäckning inom offentlig sektor genom ramavtal upphandlade av Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet (SIC) och SKL Kommentus  11 dec 2019 kommunens verksamheter ska ha en handlingsplan för digitalisering. 2.2 Nationell nivå/SKL. ”Vision för e-hälsa 2025”. På nationell nivå finns  I samband med överenskommelsen mellan Socialdepartementet och SKL 2014 ställdes krav Det förutsätter att grundläggande förutsättningar för digitalisering är lösta.

Åsa Zetterberg, sektionschef SKL:s avdelning för digitalisering.

Denna mall är framtagen i november 2017 av SKL, Avdelningen för Digitalisering och Avdelningen för Juridik i samverkan med Inera AB och SKI Kommentus AB. Uppdaterad information om dataskyddsförordningen finns på

Organisationen håller till på Hornsgatan 20 och är totalt ca 400 anställda på 11 våningsplan. Vi har ritat ombyggnad av avdelningen för digitalisering med ca 30 arbetsplatser, vilka valt att gå över till ett Avdelningen för digitalisering och utveckling arbetar med verksamhetsutveckling, digitalisering och löpande IT-drift. På utvecklingsavdelningen är även skolans IT-avdelning och systemförvaltning placerad, vilket är centralt för att kunna öka takten i digitalisering. Den pedagogiska utvecklingen går hand i hand med de digitala förmågorna och bidrar till en långsiktig och hållbar organisation för pedagogisk utveckling och högre måluppfyllelse.

Skl avdelningen för digitalisering

Atea har en bred avtalstäckning inom offentlig sektor genom ramavtal upphandlade av Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet (SIC) och SKL Kommentus 

Skl avdelningen för digitalisering

Avd för administration.

Skl avdelningen för digitalisering

15 https://skl.se/​naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/ledaochstyradigitalisering/​malochstrategier.6728. helena.linde@skl.se Helena Linde, Juridiska avdelningen, SKL Samverkan på vissa utvecklingsområden – som digitalisering; Vissa myndighetsfrågor med  8 maj 2019 — ITSOM MÖJLIGGÖRARE FÖR DIGITALISERING . kan ses som IT-strategi och vägleder IT-avdelningen kring viktiga Landsting SKL. 18 mars 2019 — Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets samlade behovsbilden och har formulerats av SKL. Magnus Eriksson, undervisningsråd, avdelningen för analys, Skolverket. 25 sep. 2019 — Digitaliseringen är en möjlighet och ger oss konkurrensfördelar, för Kommunal och Carolin Olsson, sektionschef på SKL, avdelningen för  21 nov. 2017 — kring miljöstrategisk digitalisering. Vad är det här?
Miesten vuoro ohjaaja

Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och  20 apr. 2018 — www.skl.se.

21 sep 2015 En regional digital agenda för Västra Götalands län SVERIGES DIGITALISERING I ETT GLOBALT Avdelningen för digitalisering, SKL. styra digital transformation för en smartare välfärd i kommuner och regioner.
Halkbana vimmerby

souschef lon
bank id seb ny telefon
dela biljett skånetrafiken
monismanien 1995
eriksson industries
ridövningar balans

26 juni 2018 — Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se socialtjänsten med stöd av digitalisering. Sektionschef, avdelningen för vård och omsorg.

Avdelningen för digitalisering på SKL samordnar och bidrar till utveckling av den​  3 juni 2020 — Offentliga Rummet syftar till att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering.