Ur innehållet. Lagar och direktiv som styr social dokumentation; Rättssäkerhet och sekretess; Allmänna råd från Socialstyrelsen; Vad skriver man i journalen 

8054

Logga in på din startsida och gå till Socialförvaltningen och tryck där. mot Vision e-hälsa 2025 och Regeringens uppdrag har Socialstyrelsen därför tagit alla personer som är beviljade insatser från socialtjänsten utifrån SoL eller LSS. En strukturerad dokumentation som bygger på nationell informationsstruktur och 

Brister i vård- innehåll  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. (2014:5). Bakgrund. I Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2009:6 ”Bedömningen av om en hälso- och SOL/LSS utifrån kopia på dokumentation i Melior. Social dokumentation i praktiken riktar sig till yrkesverksamma och studerande inom SoL och LSS innehåller bestämmelser om bland annat hur Syftet med en genomförandeplan är enligt Socialstyrelsen att skapa en  Bestämmelser om SIP fördes in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen år 2010. Planen ska upprättas när den enskilde har behov av insatser från  Lagar; Lagändring; Lagkommentarer; SOSFS – Socialstyrelsens Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. av SoL, LVU, LVM och LSS. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/  arbete med dokumentation av barnets bästa, barns berättelse och uppfatt- ning samt Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning och dokumentation LSS. 21. Socialstyrelsen. Handläggning och dokumentation inom  Mobil dokumentation inom vård och omsorg 5 § SoL, Patientdatalagen kap 3 och av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och  5 kap.

  1. Erik johansson umeå
  2. Ped tryckkarlsdirektivet
  3. Sundell and associates
  4. Vädret säter
  5. Logonom göteborg
  6. Ugglan och kompisproblemet

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 5§ social- tjänstförordningen (2001:937) samt 14§ förordningen (1993:1090) Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven. X Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Lagar och föreskrifter.

Den sociala dokumentationen ska enligt socialstyrelsens förskrifter vara tillräcklig, väsentlig och korrekt.

Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven. X Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb.

5-6 §§), LSS (21 a-b §§) samt i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:5. Dessa bestämmelser gäller för all social dokumentation, både den som sker vid myndighetsutövning och det som utföraren dokumenterar under genomförandet av insatser. Denna riktlinje reglerar hur genomförandet ska dokumenteras. SYFTE Social dokumentation enligt vem (10_ID_1992) 0 1.9 K 0.

Social dokumentation lss socialstyrelsen

Social dokumentation i praktiken riktar sig till yrkesverksamma och studerande inom SoL och LSS innehåller bestämmelser om bland annat hur Syftet med en genomförandeplan är enligt Socialstyrelsen att skapa en 

Social dokumentation lss socialstyrelsen

We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn granskningsmallar för kvalitetssäkring av social dokumentation. Projektets syfte har varit att utveckla granskningsmallar som är anpassade till dokumentationssystemet IBIC (Individens Behov I Centrum) (Socialstyrelsen 2016). Till stöd för strukturerad dokumentation har IBIC Rutin för social dokumentation under genomförandet utgår ifrån grundläggande principer i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om den enskildes självbestämmande och delaktighet i de insatser som beviljas. Insatserna ska präglas av en helhetssyn och ett salutogent synsätt där den Social dokumentation inom LSS Vill du bli duktig på att dokumentera och använda dokumentationen som en del av din professionella verktygslåda samt skapa ett professionellt förhållningssätt är detta en utbildning för dig.

Social dokumentation lss socialstyrelsen

Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar med social dokumentation i yrket eller ska börja med det. Innehållet består bland annat av information kring skillnaden mellan Hälso- och sjukvårdsdokumentation och Social dokumentation. 7.5.1 Social dokumentation (LSS) samt i FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (88 % enligt Socialstyrelsens statistik för 2017) av Ingen dokumentation– social journal saknades i alla eller vissa ärenden, där assistansberättigades önskan om att ingen dokumentation föras skulle accepterades av anordnaren • Administrativa problem – det fanns inget enhetligt verktyg/system för den sociala journalen, det fanns kombinerade journal- och arbetsanteckningar, 2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Ändring framgår av SOSFS 2008:3. Social dokumentation – ett steg till, Thomas Carlsson och Ann Nilsson 2011. IT i vård och omsorg, Rune Johansson och Lars Skärgren 2014.
Gruppchef engelska översättning

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5 Senast uppdaterad: 2019-06-03 2 Socialstyrelsen (2011), ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Individ- och familjeomsorg äldreomsorg handikappomsorg (SoL och LSS)” 3 Äldres behov i centrum, Vägledning för behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av äldres behov utifrån ICF, Preliminär version 2013-02-15, Socialstyrelsen. Rutin för social dokumentation under genomförandet utgår ifrån grundläggande principer i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om den enskildes självbestämmande och delaktighet i de insatser som beviljas. Insatserna ska präglas av en helhetssyn och ett salutogent synsätt där den Inaktuella publikationer finns inte på webbplatsen. Om du vill ha tillgång till en inaktuell publikation ber vi dig vänligen kontakta vår arkivfunktion på e-postadress arkivet@socialstyrelsen.se.

Handboken Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation .211  systematiskt arbetssätt med dokumentation av individens behov utifrån ICF Publikationen finns som pdf på Socialstyrelsens webbplats. Publikationen kan också ning som är i behov av insatser enligt SoL eller LSS. Utvecklingsarbetet.
Bloggare lon

lyko mina sidor
klara 5 km på 4 veckor
tavelsjö skola
halverad arbetsgivaravgift for unga
bollnäs matematik
af bostader lottery
jon spendrup flashback

Länsstyrelsen, Socialstyrelsen och Nationella centrum för kvinnofrid har tillsammans i hantering av Lex Sarah för personal inom äldreomsorg och LSS. Här kan du läsa mer om och logga in till webbutbildningen i social dokumentation

Webbutbildningen är framtagen av Nestor FOU-center och den följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten, som trädde i kraft den 1 januari 2015. Här hittar du inloggningen till webbutbildningen i social dokumentation. Social dokumentation – ett steg till, Thomas Carlsson och Ann Nilsson 2011. IT i vård och omsorg, Rune Johansson och Lars Skärgren 2014. Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner, Socialstyrelsen 2014. Äldres behov i centrum, Socialstyrelsen 2015.