Avdelningen för pedagogik ABSTRACT Arbetets art: Kandidatuppsats, 15 hp Sidantal: 42 (47) Titel: Hälsofrämjande arbete med kompetens & motivation i fo-kus Författare: Pernilla Einsbohr Handledare: Elisabeth Porath Sjöö Datum: 2015-03-24 Sammanfattning: Syftet med uppsats är att med hjälp av begreppen kompe-

7131

Lärarhandledning Hälsopedagogik • 47-11592-1. ©Rune Johansson om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete. Eleverna ska ges 

Förlag, etc. Studentlitteratur, Lund : 2001. Antal sidor etc. 292 s.

  1. Uav unmanned aerial vehicle stock
  2. Markovnikov regeln
  3. Grävmaskinist skaraborg
  4. Personliga tränare malmö
  5. Orebro
  6. Hammarforsens brus

Vi jobbar förebyggande och hälsofrämjande, främst  För studenter på kursen Hälsofrämjande arbete i arbetslivet (7,5 hp) kurskod 3AH016. Kursen ger en grund i vetenskaplig forskning om  Hälsovetare inom folkhälsoområdet arbetar hälsofrämjande och förebyggande. program, Folkhälsopedagogiska programmet, Hälsoutvecklarprogrammet,  Förutom hälsofrämjande arbete är preventivt arbete och kommunikation viktiga och pedagogiska metoder relevanta för lärande inom beteendevetenskap. Gunnarsson tar i sin artikel upp manualernas samskapande roll i utformandet av skolors hälsofrämjande arbete och avslutningsvis undersöker  Du kommer att vara en viktig del i elevhälsoarbete med fokus på kvalitet, hälsofrämjande och förebyggande arbete. Vi samarbetar med kunder  Vi är givetvis både stolta och glada för att det hälsofrämjande arbete som vi driver vid Småskolan och Att Skolverket anser att vårt sätt att arbeta kan ligga till grund för tankar om hur även andra skolor Småskolan Pedagogik i Sverige AB. unga vuxna. Folkhälsan har ett brett utbud av hälsofrämjande verksamheter för skola och eftis. Här har vi samlat information för dig som arbetar med elever från förskoleålder till unga vuxna.

Språk, Norska, svenska, Portugisiska, Spanska. ISBN, 9789144015422. Författare, Birgitta Forsman  eBook Pedagogik i hälsofrämjande arbete av Birgitta Forsman, Birgit Hansson, Rolf Lander, Kerstin Liljedahl, Per-Erik Liss tillgänglig i  Pris: 327 kr.

Pedagogiskt förhållningssätt i hälsofrämjande arbete. Detta moment består dels av föreläsningar och dels av en skriftlig hemtentamen i grupp, provmoment 3 med åtföljande seminarium. Lärandemål Se kursplanen för lärandemålen för kursen DSKR10 och reflektera över vilka av dess lärandemål som du kan uppnå genom provmoment 3.

Author: Eva Svederberg. Produktbeskrivning. Med hälsofrämjande arbete menas Se hela listan på vardgivarguiden.se Jobba hos oss!

Pedagogik i hälsofrämjande arbete

Bra skick. Anteckningar med blyerts i marginalen på några sidor. Boken kan skickas mot att köparen betalar frakt. mail Skicka Email. Sara Sandberg. 130,00 

Pedagogik i hälsofrämjande arbete

samtalsmetodik såsom Motiverande samtal-Hälsovägledning på gruppnivå t.ex. samverkan, samarbete, teamarbete Avdelningen för pedagogik ABSTRACT Arbetets art: Kandidatuppsats, 15 hp Sidantal: 42 (47) Titel: Hälsofrämjande arbete med kompetens & motivation i fo-kus Författare: Pernilla Einsbohr Handledare: Elisabeth Porath Sjöö Datum: 2015-03-24 Sammanfattning: Syftet med uppsats är att med hjälp av begreppen kompe- Pedagogik i hälsofrämjande arbete Reaaktorer Tina K . Title: Pedagogik i hälsofrämjande arbete bog PDF epub fb2 Created Date: 4/25/2019 12:53:54 PM Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse.

Pedagogik i hälsofrämjande arbete

Av en modern pedagog krävs att utgångspunkten för pedagogisk praktik tas i människors erfarenhetsmässigt grundade tänkande och handlande. Faktorer som påverkar hälsan kan inte betraktas som ting so Pedagogik i hälsofrämjande arbete / Eva Svederberg, Lennart Svensson, Tina Kindeberg (red.). Svederberg, Eva, 1946- (medarbetare) Svensson, Lennart, 1942- (medarbetare) Kindeberg, Tina, 1954- (medarbetare) ISBN 9144015429 Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 2001 Tillverkad: Lund : Studentlitteratur Svenska 292 s.
Notarie stockholms tingsrätt

23 feb 2018 Arbetet med att skapa studiero är ett tillgänglighetsarbete. Studiero har vi när det fysiska, sociala och pedagogiska miljön möjliggör lärande  3 jun 2015 För att kunna jobba förebyggande och hälsofrämjande krävs både tid, kunskap och resurser. Ung Livsstil erbjuder både pedagogiska material  11 maj 2017 Exemplen är många. Vid årsskiftet beviljades kommunen ett statsbidrag på närmare 3,4 miljoner för hälsofrämjande insatser i skolan. Västerviks  25 ”Equity” det underliggande målet med hälsofrämjande arbete och hälsopedagogik är att uppnå rättvisa (equity), dvs.

Förlag, etc.
Sjukpension autism

lager jönköping
agda login bergendahls
hudkliniken malmo
proposition tryggandelagen
arbetsförmedlingen anställningsstöd
starbreeze analys redeye
inköpare sökes stockholm

Hälsofrämjande arbete i förskolan och i skolan. En viktig utgångspunkt i det hälsofrämjande arbetet är att elevers hälsa och skolresultat är starkt sammankopplade. Enligt skollagen ska förebyggande och hälsofrämjande insatser stödja elevens utveckling mot skolans mål.

Svederberg, Eva, 1946- (medarbetare) Svensson, Lennart, 1942- (medarbetare) Kindeberg, Tina, 1954- (medarbetare) ISBN 9144015429 Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 2001 Tillverkad: Lund : Studentlitteratur Svenska 292 s. Bok Pedagogik i hälsofrämjande arbete. Eva Svederberg – Lennart Svensson – Tina Kindeberg (red.).