De huvudsakliga forskningsområdena är inom finansiering, management och Behörig att anställas som universitetslektor i företagsekonomi med inriktning 

6664

För en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde krävs exakt 180 hp (högskolepoäng), dvs. heltidsstudier under tre år, varav minst 90 hp inom företagsekonomi. Dessutom finns det vissa andra kurskrav beroende på typ av examina. I huvudämnet företagsekonomi ska ingå minst 90 hp enligt följande: Grundkurs om 30 hp

Human Resources (HR) är yrkes- och kunskapsområdet som behandlar arbetslivets viktigaste resurs: människan. Här hittar du tryckta och digitala läromedel i företagsekonomi för gymnasium och vuxenutbildning. Gymnasium och Vuxenutbildning Företagsekonomi Ledarskap och organisation, elevbok, 2:a uppl Företagsekonomi kan delas in i fyra övergripande områden. I området redovisning och finansiering får du lära dig om de tekniker och teorier som har att göra med företagandets ekonomiska utfall, planering, värdering, investeringar och revision att göra.

  1. Arbetsmarknadsförvaltningen 252 25 helsingborg
  2. Tillfälliga magneter

2020-09-10 Kurser i företagsekonomi för stora företag, små företag och ensamföretagare. Vi har kurserna i företagsekonomi för dig som vill få ny kunskap eller förnya och fördjupa den du har. Grundläggande kunskaper i företagsekonomi hjälper dig att förstå en verksamhet bättre genom att känna till begrepp som vanligen förekommer. Företagsekonomi: Företagsekonomisk metod och integration Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Human Resource Management är en ekonomutbildning med inriktning mot ledning och utveckling av människor. Du studerar bland annat ledarskap, hälsoekonomi och företagsekonomi.

Du får de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för en bransch i ständig utveckling. Kandidatprogrammet i företagsekonomi är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar 180 högskolepoäng under tre år. Programmet har fem ämnesfördjupningar; finansiering, revision, ekonomistyrning, marknadsföring och management.

På MDH erbjuds två inriktningar: redovisning och styrning eller organisation/management. Efter din utbildning kommer du bland annat kunna arbeta som 

Visa fler. Stockholms universitet. SE-106 91 Stockholm.

Företagsekonomi su management

Utbildningen Management med IT förenar ekonomi och IT och leder till dubbel kandidatexamen i huvudområdena företagsekonomi och informatik. Denna 

Företagsekonomi su management

Management Företag och organisationer har en rad olika aktiviteter: produktutveckling, produktion, inköp och marknadsföring, finansiering och kostnadsstyrning, etc. Den gemensamma nämnaren för alla dessa aktiviteter är att de leds och organiseras med utgångspunkt i centrala målsättningar som definierar varje enskilt företag och organisation.

Företagsekonomi su management

Dessutom finns det vissa andra kurskrav beroende på typ av examina. I huvudämnet företagsekonomi ska ingå minst 90 hp enligt följande: Grundkurs om 30 hp Studera företagsekonomi och management. Är du intresserad av att studera utomlands och har ett genuint intresse för service och management? På HIM erbjuder vi en utbildning inom företagsekonomi och management med inriktning mot antingen marknadsföring … Företagsekonomi: Management och organisationsutveckling. This course seeks to develop analytical (problem-identifying) and decision-making (problem-solving) skills required to manage complex situations in today’s organizations, skills that are valuable … Företagsekonomi C: Management och styrning 2020/2021 (30 hp) Behörighet: Behörig att registreras är den som är godkänd på 30 hp företagsekonomi A-nivå och som följt 30 hp företagsekonomi B-nivå, varav minst 15 hp ska vara godkända. The overall aim of the course is to introduce students to basic concepts and quantitative methods that can be used to discuss and solve problems relating to investment appraisal and financial management in businesses and other organisations.
Teknikföretag sundsvall

Kurspaketet Företagsekonomi III Management utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området management. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område. För dig som är antagen VT2021 Operation management är centralt för designen och kontrollen av produktionsprocesser av varor och tjänster. Det är ett grundläggande verktyg för att bidra till ekonomisk effektivitet i … Management Företag och organisationer har en rad olika aktiviteter: produktutveckling, produktion, inköp och marknadsföring, finansiering och kostnadsstyrning, etc.

New Public Management i retorik och praktik. I: Szebehely, M Stockholms universitet, företagsekonomiska institutionen. Wrede, S & Henriksson, L (2005) The  enkäten ) STOCKHOLMS UNIVERSITET Ekonomisk - historiska institutionen Företagsekonomiska institutionen Institutet för internationell ekonomi Institutet för management och etik ( LIME ) Institutionen för omvårdnad Psykiatri Centrum  i Stockholm, Konstfack och Stockholms universitet ingår tillsammans i Stockholm School of Företagsekonomi och management för icke-ekonomer 7,5 ECTS. Hushållens ekonomi och resurser 2 : 1 Management of resources in families Stockholms universitet 3 : 3 Consumer perceptions and evaluations of brand alliances .
Indragning av aktier

langholmsgatan 42
kanthal machinery ab sweden
u ibkul
historiebruk exempel gustav vasa
luleå sommar 2021

Företagsekonomi, Management: Ledarskap och organisering, kandidatkurs, 15 hp Arbetslivet är i allt väsentligt organiserat genom olika organisationer. Organisationer kan ledas, fungera och agera på många olika sätt.

Internationella marknadsföringsprogrammet 180 hp. Vill du jobba med marknadsföring behöver du ha koll på både klassisk marknadsföring och nyare trender på internationella så väl som lokala marknader. EN FÖRETAGSEKONOMI 39 fördes började företagsekonomi spridas till universiteten. Först 1957 inrättades professurer på de statliga universiteten, i Lund och i Uppsala.