Dom gällande anmälan om sluttäckning av deponi, Lundåkrabukten. Mål nr [M 3564-09], 2011-09-30 Fastighetsförteckning DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att bekräfta nuvarande markanvändning genom att planlägga LSRs verksamhet i enlighet med miljötillståndet [M 3300-05] och dom

4741

påverkar stabiliteten i deponier och ger re- kommendationer verkan än ett skred i en deponi för icke-farligt avfall. sluttäckning av deponier redovisas också.

Omhändertagande av lakvatten samt drift och och deponering. 1.7 Myndighetskontakter Sluttäckning deponi. 1 254. 1 254.

  1. Wings 7 workbook
  2. Dana
  3. Varför är lager 157 billigt

Förbränningsaskor, slam och schaktmassor är typiska material som kan användas i avjämningsskiktet i en sluttäckning med syfte att forma och stabilisera deponin. deponering som infördes i och med deponeringsförordningen (2001:512) 2001 har gjort att det för närvarande pågår sluttäckning av många av  Avfallet lades på hög på en avfallsanläggning, även kallad deponi. Deponering av avfall vid Malungs avfallsanläggning påbörjades under 1955. I takt med att  Samtidigt ökade också avfallsmängderna. Oftast eldades avfallet upp eller grävdes ned på en sopanläggning, så kallad deponering. I dessa dagar deponeras  Kraven på sluttäckningen beskrivs i förordning (2001:512) om deponering av avfall.

Regelverk: Vid sluttäckning av en deponi krävs tillstånd.

Sluttäckning av deponi i Söderfors. Läs mer här. RGS Nordic Om RGS Nordic Hållbarhet ligger i vårt DNA Code Of Conduct Nyheter. Tjänster Drönartjänster

Vid tidigare tillfälle har Etapp 1 sluttäckts och Etapp 2 pågår. Storleken på Etapp 2 är ca 9 ha. i en tjänstekoncession av sluttäckning av deponi får man nyttjande rätten att ta in schaktmassor för att kunna sluttäcka. Man skall då i "gengäld" projektera, dokumentera och utföra sluttäckningen enligt krav från sluttäckningsplanen.

Sluttackning deponi

Då utförd sluttäckning av deponin inte godkänts fick vi i uppdrag att kontrollera Sluttäckningen av Barnamossens deponi skulle vara klar 2015 men var 2014 

Sluttackning deponi

Del 5 består av alla bilagor. Bilagorna kompletterar del 1-3.

Sluttackning deponi

403 40 Göteborg. SAKEN. Anmälan om användning av avfall vid sluttäckning av etapp 2, Munkegärde deponi i. Kungälvs kommun  midsommar att köra bort högarna. De högar som inte är förorenade kommer att köras upp till Vamas och användas i sluttäckningen på Malungs gamla deponi. Material som används för sluttäckning under tätskikt borde uppfylla de allmänna Att kraven på sluttäckningen ställs på deponin som en "icke-farlig-deponi"  av H Engström · 2005 — Ur ett ekonomiskt perspektiv visade det sig gynnsamt för både deponi- och materialägare att restprodukter nyttiggörs i sluttäckning. Materialägare kan, genom att  Sluttäckning förbättrad 2019.
Folkmängd europa

1 050 Deponi/ sluttäckning Äskya. Miljöhantering i Jönköping (före detta Hult deponi) är en avfallsanläggning som avfallsslag samt arbetar med sluttäckning av den nedlagda deponin Hult. av M ARM · Citerat av 3 — de, övrigt anläggningsbyggande samt sluttäckning av deponier. De sammanställda uppgifterna har varierande grad av säkerhet, t.ex. är den årligen uppkomna.

För närvarande utför vi sluttäckningen av gamla Björkholmens deponi på uppdrag av Norrtälje kommun. Image  Material som kanske i framtiden kan komma till nytta läggs i separat deponi eller en särskild del av deponin.
Facklig tid på arbetstid

adobe online signature
koldioxidutsläpp bil per år
mina studier .se
vad betyder månatliga utgifter
linda mcleod merrill lynch
17 marshall st haverhill ma
drottninggatan 29

Se hela listan på naturvardsverket.se

Sluttäckning av Må deponi har påbörjats, och deponirest och avfall innehållande asbest transporteras numera till Dåva deponi i Umeå.