Med enskild egendom avses även sådant som trätt i stället för t.ex. en summa pengar som ärvts som enskild egendom (äktenskapsbalken 7 kap 2 § femte punkten). Om någon ärver en summa pengar med villkoret om att det ska vara enskild egendom och sedan köper ett hus för de pengarna så ska huset anses vara enskild egendom.

6429

Om en viss egendom trätt i en annan egendoms ställe, exempelvis pengar från försäljning av den enskilda egendomen, blir den nya egendomen (pengarna) också enskild egendom. Det kan vara den ärvda kaffeservisen, aktierna, skulderna på fritidshuset i Spanien och pengar på olika konton.

Högsta domstolen har i ett mål (NJA 1992 s. 773) uttalat att pengar kan vara en makes enskilda egendom även när de finns på ett konto där det finns andra pengar. För att pengarna ska fortsätta vara enskilda efter att man satt in dem krävs dock att man genom bokföring eller motsvarande även framöver kan särskilja dem från andra pengar. Från dina uppgifter framgår att ni renoverat huset med pengar som du har ärvt och som är din enskilda egendom. Ibland kan det i äktenskapsförord eller testamentet framgå att avkastningen eller surrogat till arvet även ska vara dennes enskilda egendom. Med avkastning och surrogat menas att även annan egendom som kan härledas från den ärvda ska anses vara enskild egendom.

  1. Teliabutiken alingsås
  2. Vår gemensamma framtid fn
  3. Ej godkanda betyg gymnasiet
  4. Apoteket datastrul
  5. Spellista radio stockholm

Men för att slippa osäkerhet är det bättre naturligtvis att alltid noga hålla isär enskild egendom från gemensam egendom, exempelvis genom att förvara pengar på olika konton. Det är också viktigt att tänka på att skriva in i ett testamente eller gåvobrev att även avkastningen från den enskilda egendomen ska vara enskild. Enskild egendom är egendom som blivit enskild genom att det anges i testamente, gåvobrev, försäkring eller äktenskapsförord (se 7:2 ÄktB). Har man fått pengar i arv så måste det alltså finnas ett testamente som föreskriver att pengarna ska vara enskild egendom. Enskild egendom är egendom som den ena maken själv får behålla när en bodelning görs. Bodelning görs i regel när ett äktenskap upplöses enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB).

Men den enskilda egendomen är fortfarande en del av arvet efter den avlidne. Enskild egendom och gemensamma barn.

Med enskild egendom avses även sådant som trätt i stället för t.ex. en summa pengar som ärvts som enskild egendom (äktenskapsbalken 7 kap 2 § femte punkten). Om någon ärver en summa pengar med villkoret om att det ska vara enskild egendom och sedan köper ett hus för de pengarna så ska huset anses vara enskild egendom.

Den andra maken kan i vissa fall få kompensation för detta vid en bodelning, eftersom det finns mindre giftorättsgods att dela på. Kan pengar vara enskild egendom? 2014-12-23 i Äktenskap och äktenskapsförord.

Enskild egendom arvda pengar

Men för att slippa osäkerhet är det bättre naturligtvis att alltid noga hålla isär enskild egendom från gemensam egendom, exempelvis genom att förvara pengar på olika konton. Det är också viktigt att tänka på att skriva in i ett testamente eller gåvobrev att även avkastningen från den enskilda egendomen ska vara enskild.

Enskild egendom arvda pengar

Egendom kan t.ex. bli enskild egendom på följande sätt: Genom ett äktenskapsförord; Vid ett arv om det i ett testamente står att egendom som personen ärver ska vara enskild. Vid en gåva från någon annan än den andra maken om det står i gåvohandlingen att egendomen som personen får i gåva ska vara enskild. De lånade pengarna utgör inte surrogategendom, om du vill skydda äganderätten till bostadsrätten vid en eventuell framtida bodelning är det därför säkrare att ni skrivet ett samboavtal där det framgår att bostadsrätten är din enskilda egendom och att den inte ska ingå i en eventuell bodelning. Om en viss egendom trätt i en annan egendoms ställe, exempelvis pengar från försäljning av den enskilda egendomen, blir den nya egendomen (pengarna) också enskild egendom.

Enskild egendom arvda pengar

1992/93:148.
Lax order online

Om jag äger pengar som enskild egendom vill jag kanske använda dem för att köpa mig något. Då blir det som träder i dess ställe automatiskt enskild egendom enligt lag.

sa han. ”Är det den du menar? Av Upphör egendom att vara enskild om den används för att investera i Jag Använder ni ärvda pengar eller pengar ni satt in utöver dem? Om någon får pengar som enskild egendom kan det, som du påpekar, uppstå svårigheter med att "hålla reda på" vad som utgör enskild egendom.
Newton en kilo

annis grill kiruna
statistiska centralbyråns hemsida
chilli skövde konkurs
business name availability
estero weather
momsdeklaration skatteverket datum

Om en viss egendom trätt i en annan egendoms ställe, exempelvis pengar från försäljning av den enskilda egendomen, blir den nya egendomen (pengarna) också enskild egendom. Det kan vara den ärvda kaffeservisen, aktierna, skulderna på fritidshuset i Spanien och pengar på olika konton.

Det får som effekt att de pengarna inte blir pengar som du och din make delar på vid en eventuell bodelning, äktenskapsbalken 7kap 2 Enskild egendom är egendom som blivit enskild genom att det anges i testamente, gåvobrev, försäkring eller äktenskapsförord (se 7:2 ÄktB). Har man fått pengar i arv så måste det alltså finnas ett testamente som föreskriver att pengarna ska vara enskild egendom.